You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Thông tin diễn giả


Nguyễn Quang Kỷ

Phó Giám đốc RIKKEI INC.


Quá trình công tác

  • FPT Software (2012)
  • Đồng sáng lập Rikkeisoft (2012)
  • Sang Nhật, phụ trách kinh doanh Rikkei INC. (2017 - nay)

Lĩnh vực quan tâm 

  • Lịch sử
  • Blockchain
Trở về trang chủ
Đăng ký tham gia