You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Thông tin diễn giả


Nguyễn Hữu Trí

Khoa Khoa học, Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh


Quá trình công tác

  • Năm 2007 anh công tác tại Bộ môn Sinh học, Khoa Khoa học, Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh.
  • Năm 2015 anh hoàn thành nghiên cứu Tiến sĩ về vi sinh vật ứng dụng trong Công nghệ Sinh học và hoàn thành Tiến sĩ Công nghệ Sinh học tại Đại học Tokyo, Nhật bản.
  • 2017 thành lập Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Nấm Vàng

Thành tích nổi bật trong lĩnh vực

  • Sản xuất và cung ứng cho thị trường Nấm ăn và Nấm dược liệu ở TP. Hồ Chí Minh và cả nước gồm các loại phôi và nấm các loại nấm dược liệu như Nấm hầu thủ (Hericium erinaceus), Nấm Nhộng Trùng Thảo (Cordyceps militaris), Nấm Linh Chi (Ganoderma lucidum), Vân Chi (Trametes versicolor)... và nấm ăn có giá trị kinh tế như Nấm Mối Đen (Xerula radicata), Nấm Trân Châu (Agrocybe aegerital), Nấm Chân Dài (Clitocybe maxima), Nấm hương (Lentinula edodes), Đùi Gà (Pleutotus eryngii)...
  • Trở về trang chủ
    Đăng ký tham gia