You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Thông tin diễn giả


Nguyễn Đức Tuyên

Đại học Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam

Adjunct Assoc. Prof. Đại học Công nghệ Shibaura, Nhật Bản


Quá trình công tác

  • Tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội, Khoa Kỹ thuật Điện ( 2006)
  • Tốt nghiệp Thạc sĩ (2009) và Tiến sĩ (2012) tại Đại học Công nghiệp Shibaura (Nhật Bản)
  • Làm việc tại vị trí Nghiên cứu sinh Đại học Công nghiệp Shibaura, Giảng viên bán thời gian tại Đại học Chiba và Tokyo Wildlife College (Nhật Bản) (2012 - 2015)
  • Làm việc tại Đại học Khoa học Tokyo (Tokyo University of Science) (2015 - 2017)
  • Tiếp tục nghiên cứu tại Viện Khoa học Công nghiệp và Công nghệ Quốc gia (Nhật Bản) (2017 - 2018)
  • Giảng viên Hệ thống điện - Khoa Kỹ thuật điện, Đại học Bách khoa Hà Nội (2018 - nay) 

Thành tích nổi bật trong lĩnh vực

  • Xuất bản hơn 120 bài báo và tài liệu hội nghị khoa học

  • TS. Nguyễn Đức Tuyên là một người đánh giá tính cực của các trang báo khoa học uy tín như IEEE, IET, MDPI, IEEJ, Springer, Elsevier, v.v. đã đánh giá hàng trăm bài báo từ năm 2009

 

Trở về trang chủ
Đăng ký tham gia