You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Thông tin diễn giả


Đinh Xuân Anh Tuấn

Giáo Sư Trưởng Khoa & Chủ Nhiệm Bộ Môn Bệnh Viện Trung Ương Cochin. Đại Học Y Dược Paris. Pháp.


Quá trình công tác

 • Bác Sĩ Y Khoa (Đại Học Paris, Pháp)
 • Tiến Sĩ Khoa Học (Đại Học Cambridge, Anh)
 • Giáo Sư Chủ Nhiệm Bộ Môn Sinh Lý Hô Hấp, Trường Đại Học Y Dược Paris
 • Trưởng Khoa Thăm Dò Chức Năng Hô Hấp, Bệnh Viện Trung Ương Cochin, Paris

Lĩnh vực quan tâm

 • Cơ chế và sinh lý bệnh học bệnh hô hấp

Thành tích nổi bật trong lĩnh vực

 • Chủ Tịch Ủy Ban Báo Chí và thành viên Ban Giám Đốc Hội Hô Hấp Châu Âu (2019 - 2023)
 • Nguyên Chủ Tịch Hội Nghị Thường Niên 2018 Hội Hô Hấp Châu Âu (European Respiratory Society)
 • Nguyên Hiệu Trưởng Khoa Y, Đại Học Corse (2010 - 2018)
 • Nguyên Tổng Biên Tập Tạp chí Hô Hấp Châu Âu (European Respiratory Journal) (2008 - 2017)
 • Giáo sư Y Khoa, Đại Học Paris, Pháp (từ năm 2000)
 • Hơn 350 bài báo trong các tạp chí Quốc Tế: https://publons.com/researcher/1406041/anh-tuan-dinh-xuan/

Một vài nội dung chính về phần chia sẻ của anh tại chương trình

 • Cơ chế phân tử, tế bào học và sinh lý bệnh của bệnh COVID-19
Trở về trang chủ
Đăng ký tham gia