You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Thông tin diễn giả


Bế Minh Nhật

Điều phối viên dự án Tổ chức Phi lợi nhuận MPKEN


Quá trình học tập

  • Cử nhân Đại học Ngoại thương
  • Thạc sĩ Chính sách công, Đại học Tokyo

Quá trình công tác

  • 4 năm kinh nghiệm lĩnh vực logistics tại Hà Nội
  • 8 năm làm việc tại Tổ chức Phi lợi nhuận MPKEN

Lĩnh vực quan tâm

  • Sức khỏe tinh thần của cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản
  • Chính sách về lao động và việc làm cho người trở về sau các kỳ thực tập sinh ở nước ngoài

Thành tích nổi bật trong lĩnh vực

  • Tư vấn, định hướng tương lai cho nhiều du học sinh Việt Nam tại Nhật Bản

Thông điệp dành cho khán giả tham gia chương trình

  • Đam mê và cảm hứng có thể đã được đánh giá quá cao
Trở về trang chủ
Đăng ký tham gia