You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Thông tin diễn giả


Angela Phạm Ngọc

Recruiting Lead (Quản lý tuyển dụng) tại Google Đông Nam Á


Một vài nội dung chính về phần chia sẻ của chị tại chương trình

  • Chia sẻ kinh nghiệm và thực tế của một người làm nhân sự lâu năm, kỹ năng phù hợp nhân sự/ người đi làm nên nâng cao thích ứng với thay đổi của xã hội và thị trường làm việc từ xa trong và sau đại dịch.
Trở về trang chủ
Đăng ký tham gia