You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

*Link tham gia sẽ được mở 20 phút trước giờ bắt đầu

*Thông tin mật khẩu phòng Zoom và hướng dẫn chi tiết đã được gửi kèm trong email

Smart City/ICT
Xu hướng phát triển trong tương lai
Chi tiết
Chuyển đổi số
Chìa khoá của SMEs trong bình thường mới
Chi tiết
Năng lượng
Hệ thống năng lượng mới và sáng tạo cho phát triển bền vững
Chi tiết
E-learning
Covid-19 - Hố sâu hay là bước đệm để “cải tiến”
Chi tiết
Kinh tế nông nghiệp
Về phát triển nền kinh tế nông nghiệp cho đồng bằng sông Cửu Long
Chi tiết
Networking - Bế mạc sự kiện

*Link tham gia sẽ được mở 20 phút trước giờ bắt đầu

*Thông tin mật khẩu phòng Zoom và hướng dẫn chi tiết đã được gửi kèm trong email

Lễ khai mạc, Tọa đàm: “Việt Nam Chuyển mình: Giá trị mới - Cách thức mới.”
Thảo luận về vị thế, cơ hội, và thách thức đối với Việt Nam trong và sau đại dịch COVID – 19.
Chi tiết
Góc nhìn y sinh
Làm thế nào để sống chung với COVID-19 trong trạng thái bình thường mới?
Chi tiết
Chuyển mình sau COVID
Hành trang cần có cho sinh viên
Chi tiết
GALA Đặc biệt
Phụ nữ và Nhịp điệu mới
Chi tiết